LƯỚI YONEX JAPAN STRING AEROSONIC

190,000

Đường Kính  0,61 mm

Chiều dài 10 m

Kết cấu multifilament (cấu trúc nhỏ gọn đầy)

Vật liệu lõi chủ đề / cường độ cao nylon

Chủ đề bên / cao polymer nylon (bện quá trình)

Màu trắng, màu tím

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng