CƯỚC ĐAN VỢT CẦU LÔNG YONEX NANOGY 95 CHÍNH HÃNG

170,000

  • Material: MULTIFILAMENT / CS CARBON NANOTUBE
  • Length: 10/200m (33/656 ft)
  • Gauge: 0.69mm
  • Key Properties: Durability
    Medium Feeling
1
2