Thời gian bảo hành của tất cả các sản phẩm Lượng Sport  tối thiểu là 03 tháng kể từ ngày mua ngoại trừ một số trường hợp được ghi rõ trên sản phẩm.
Bảo hành sản phẩm là việc khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất.

Luongsport sẽ bảo hành miễn phí đối với bất kỳ lỗi nào thuộc về phụ kiện hay lỗi do nhà sản xuất,và thỏa mãn các điều kiện sau:
•    Có phiếu bảo hành điền đầy đủ thông tin xuất trình kèm với sản phẩm cần được bảo hành
•    Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

Các điều kiện không được bảo hành.

1.    Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành
2.    Số serial trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành không trùng nhau.
3.    Các hư hỏng gây ra bởi sử dụng sai hướng dẫn, sai mục đích và lỗi bảo quản.
4.    Sản phẩm bị can thiệp bởi bên thứ 3 không thuộc hệ thống bảo hành Lượng Sport
5.    Các hư hỏng bị gây ra bởi thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, nguồn điện vượt quá giới hạn cho phép, điều kiện sử dụng khắc nghiệt (môi trường hóa chất…) hoặc các sự cố bất khả kháng khác
6.    Các loại hàng hóa đặc biệt hoặc thời điểm bán hàng đặc biệt (theo thỏa thuận trước khi mua)

Hãy gọi cho chúng tôi 0909 384 088 để được tư vấn

o    Các thắc mắc về sản phẩm
o    Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
o    Các cách bảo quản sản phẩm tốt nhất
o    Các chỉ dẫn bảo hành cho sản phẩm
o    Đăng ký bảo hành sản phẩm