LƯỚI ĐAN YONEX JAPAN STRING NANOGY 98

190,000

Đường Kính :  0,66 mm

Chiều dài 10 m

Kết cấu multifilament

Vật liệu lõi chủ đề / cường độ cao nylon

Chủ đề bên / cao polymer nylon (bện quá trình)

Lớp phủ CS Carbon ống nano composite lớp phủ

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng