LƯỚI ĐAN YONEX JAPAN STRING NANOGY 99

190,000

Đường kính  0,69 mm

Chiều dài 10 m

Kết cấu multifilament

Vật liệu lõi chủ đề / cường độ cao nylon

Chủ đề bên / nylon cao polymer 

Nylon hấp thụ tác động lớp phủ 

Màu trắng

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng