CƯỚC ĐAN VỢT CẦU LÔNG YONEX NANOGY 98 CHÍNH HÃNG

170,000

  • Material: MULTIFILAMENT / CS CARBON NANOTUBE
  • Length: 10/200m (33/656 ft)
  • Gauge: 0.66mm
  • Key Properties: High Repulsion
    Medium Feeling