Cước căng vợt Yonex BG EXBOLT 63 ( JP ) Made in JAPAN

229,000

saleKHUYẾN MÃI: Tặng 2 Quấn cán Kamito khi đan lưới

Chỉ số cước căng vợt Yonex BG EXBOLT 63 ( JP ) Made in JAPAN

Độ nẩy: 11/10

Độ bền: 7/10

Tiếng nổ: 10/10

Hấp thụ sốc: 7/10

Điều khiển: 10/10

Nhượng quyền