Vợt Cầu Lông Lining Aeronaut 7000i Chính Hãng

3,800,000 3,249,000

KHUYẾN MÃI : Cước BG 66 Ultimax + Quấn cán Yonex 102EX

  • CASE: Premium Thermal Included
  • COLOR: Blue, Green
  • MATERIAL: Military Grade Carbon Fiber
  • WEIGHT: 84-88 grams
  • GRIP SIZE: S2, Small 3 1/4″/82.6mm
  • OVERALL LENGTH: 670mm
  • GRIP LENGTH: 205mm
  • BALANCE POINT: 306mm
  • FLEX: Medium Stiff
  • TENSION: Vertical 26-30 lbs, Horizontal 28-32 lbs
Xóa