Vợt cầu lông Adidas Stilistin W1.1 Power Pink – New 2020

2,725,000

Điểm cân bằng : 290-295mm
Độ dẻo : Trung bình
Thân vợt : Cacbon S.M.A.R.T, GreenLite Fibre
Khung vợt : Cacbon S.M.A.R.T, GreenLite Fibre
Trọng lượng/Kích cỡ cán vợt : 84g±2 ~4U
Độ căng dây khuyên dùng: 4U/G5 = ≤28lbs/12kg
Khuyến Mãi :  Cước đan Adidas Wutch P68 + 01 Quán cán Adidas 

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng