Vợt cầu lông Adidas Spieler E Aktiv.1 Sonic Aqua ( Vàng Xanh Dương ) 2021 -MUA 1 TẶNG 1

1,684,000

Khuyến Mãi : 1 Bộ Cước đan BG 65 Ti 125.000 + 01 Quán cán vợt 
Điểm cân bằng : 290-295mm

Độ dẻo : Trung bình
Thân vợt :SMART Carbon
Khung vợt :SMART Carbon
Trọng lượng/Kích cỡ cán vợt : 84g±2 ~4U
Độ căng dây khuyên dùng: 4U/G5 = ≤28lbs/12kg