Quấn cán yonex AC102-5P (Trắng)

Mã SP : AC102EX-5P
Chiều rộng : 25mm
Chiều dài : 1.200 mm
Độ dày : 0,66mm

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng