PRE-CUT KINESIOLOGY TAPE 23817

299,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dải cắt sẵn để dễ dàng sử dụng
Khả năng chống nước & thoáng khí
Giúp cải thiện lưu lượng máu
Mô hình sóng cách mạng Có thể
đeo đến 5 ngày
Duy trì tính linh hoạt
Tuyệt vời để cải thiện hiệu suất vận động viên & phục hồi chức năng của cơ và khớp

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng