Vợt Cầu Lông VICTOR THRUSTER K-220H F New 2020

1,249,000

sale KHUYẾN MÃI : 

THÔNG SỐ VỢT :  Victor TK 22 H
TRỌNG LƯỢNG :  3U/G4,G5, 4U/G5.
CHIỀU DÀI VỢT  :   675mm.
MỨC CĂN TỐI ĐA : 30-31 lbs.
THÂN VỢT : Graphite+Resin+Fiber Reinforced System(FRS)
KHUNG VỢT : Graphite+Resin+7.0 SHAFT

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng