Vợt Cầu Lông Yonex DUORA 8 XP Chính Hãng 2018 (Bảo kiếm)

KHUYEN MAI HOTKHUYẾN MÃI : CƯỚC YONEX BG 66 ULTIMAX + QUẤN CÁN YONEX 102EX +1 Aó Yonex Chính Hãng 


MÃ SẢN PHẨM :
 DUORA 8XP

ĐỘ DẼO : Cứng
THÂN VỢT :   H.M. GRAPHITE + NANOMETRIC DR + Vibslayer Carbon
KHUNG VỢT: H.M. Graphite + NANOMETRIC
TRỌNG LƯỢNG,KÍCH CỠ : 3U (Ave.88g) G4,5
ĐỘ CĂNG DÂY KHUYÊN DÙNG :  3U 21-29 lbs

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng