Vợt Cầu Lông Victor DriveX 7K C Chính Hãng 2020

4,100,000 2,400,000

saleKHUYẾN MÃI KHÔNG MUA COMBO : 2.400.000 VNĐ 

sale MUA KHUYẾN MÃI COMBO NĂM 2021: Vợt Victor ARS 9 (1.850.000.VND)+ Vợt Victor DX 09 (1.880.000.VND) + Vợt Victor TK 220 : 1.760.000 VND  


Độ Cứng: S○○●○○F.

Điểm Cân bằng: HH○○●○○HL.
Chiều dài: 675mm.
Trọng Lượng/ Cỡ tay cầm:
+ 3U/ G4, G5. + 4U/ G5.
Mức căng: + H ≤ 30 lbs. + H ≤ 28 lbs.
Công nghệ thân: Ultra High Modulus Graphite, Nano Resin, 7.0 SHAFT.
Công nghệ Khung: Ultra High Modulus Graphite, Nano Resin.