Vợt Cầu Lông Mizuno JPX 8 Force – Công Thủ Toàn Diện 2020 – Tặng 1 Phiếu mua hàng 250.000đ + Cước BG66 170.000đ

2,800,000

KHUYẾN MÃI  : CƯỚC YONEX NaNoGy 98 +  QUẤN CÁN YONEX 102

Màu: Trắng Ngọc Trai/Xanh 

Chiều dài vợt: 675mm

Trọng lượng/Cán: 4U G5

Độ cứng: Vừa (Medium)

Điểm cân bằng: Nặng đầu -I-I-[]-I-I- Nhẹ đầu

Mức căng tối đa: 30lbs

Cấu trúc khung: Japan HMG T40

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng