Vợt cầu lông Lining Aeronaut 8000 Chính hãng 2020

4,280,000 4,090,000

saleKHUYẾN MÃI  : 1 BỘ CƯỚC YONEX 66 Uiltimax 170.000 VNĐ QUẤN CÁN 102 EX 30.000 VNĐ
sale KHUYẾN MÃI  : 1 ÁO YONEX CHÍNH HÃNG TRỊ GIÁ 220.000 VNĐ 
sale KHUYẾN MÃI  : 1 QUẦN CẦU LÔNG YONEX TRỊ GIÁ 120.000 VNĐ 

Trọng Lượng: 85-89 grams

Kích Thước Cán: S2

Độ Dài Vợt: 675mm

Kích Thước Cán: 200mm

Điểm Cân Bằng: 298mm

Độ Dẻo: Medium Flexible

Mức Căng Cước: Vertical 26-30 lbs, Horizontal 28-32 lbs