Vợt Cầu Lông FELET 1600 POWER Chính Hãng

269,000

Khung vợt: Box Frame
Thân vợt: 7.0mm Aluminium Shaft
Chất liệu: Aluminium Material
Trọng lượng: 94gr
Điểm nặng đầu 290-295mm
Cán vợt: G1
Hệ thống chuỗi 72 Lỗ
Chiều dài vợt: 675
Mức căng dây: 22LBS
Độ cứng: Trung bình

Nhượng quyền