Vợt Cầu Lông Apacs Z-Ziggler 515 chính hãng – Tặng cước đan Yonex 65 Titanium

799,000

doanh thu Khuyến Mãi: Tặng Cước Đan Yonex 65 Titanium

doanh thu Khuyến Mãi: Tặng Quấn Cán Kamito

Mã SP: Z-Ziggler 515
Độ  Dẻo : Trung bình
Thân Vợt : 24 TonneJapan Graphite
Khung Vợt : 30 TonneJapan Graphite
Weight / Grip Size: 4U (Ave.88g) G4,5
Độ Căng Khuyên Dùng : 4U 24-35lbs

KHUYEN MAI HOTGIAO HÀNG SIÊU NHANH VÀ MIỄN PHÍ TẠI TP.HCM.

KHUYEN MAI HOTTHANH TOÁN SAU KHI NHẬN , KIỂM TRA HÀI LÒNG CHẤT LƯỢNG 

KHUYEN MAI HOT BẢO HÀNH 3 THÁNG HẬU MÃI KHÁCH HÀNG 

KHUYEN MAI HOTXUẤT HÓA ĐƠN VAT THEO YÊU CẦU

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng