Vợt cầu lông Apacs Nano Fusion Speed 722 chính hãng

1,069,000

doanh thu KHUYẾN MÃI: Tặng cước đan Yonex 65 Titanium

doanh thu KHUYẾN MÃI: Tặng Quấn cán Kamito

Mã SP: NANO FUSION 722 SPEED ​​RED (6U)
Độ  Dẻo : Dẽo
Thân Vợt : 24 TonneJapan Graphite
Khung Vợt : 30 TonneJapan Graphite
Weight / Grip Size: 78 +/- 2g (6U-G2)
Độ Căng Khuyên Dùng : 6U 24-35lbs
Màu Sắc : Đen Hồng

KHUYEN MAI HOTGIAO HÀNG SIÊU NHANH VÀ MIỄN PHÍ TẠI TP.HCM.

KHUYEN MAI HOTTHANH TOÁN SAU KHI NHẬN , KIỂM TRA HÀI LÒNG CHẤT LƯỢNG 

KHUYEN MAI HOT BẢO HÀNH 3 THÁNG HẬU MÃI KHÁCH HÀNG 

KHUYEN MAI HOTXUẤT HÓA ĐƠN VAT THEO YÊU CẦU 

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng