MTAPE TEAMPAK 2″ 130106

190,000

Mueller® MTape® là một băng thể thao chất lượng hàng đầu cho tất cả các ứng dụng y học thể thao dễ sử dụng và cung cấp hỗ trợ tuyệt vời.

Đặc trưng:

  • Độ bền kéo cao
  • Tuyệt vời và phù hợp
  • 100% cotton, kẽm oxit thể thao
  • Kiên định tháo gỡ cốt lõi
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng