Dây cước căng vợt Yonex BG80 LD New 2019

160,000

Chiều dài 10m (33 ft)
Đường Kính 0,68mm
Sức đẩy số 8
Độ bền 6
Đánh âm thanh 7
Hấp thụ sốc 6
Điều khiển 6