Dây cước căng vợt Yonex BG SKY New 2020

180,000

Dành cho người mới bắt đầu đến người chơi trung cấp, vật liệu mới Hi-Sling Fiber 
Chiều dài 10m (33 ft)
Đường kính 0,69mm
Sức đẩy số 8
Độ bền 7
Đánh âm thanh 6
Hấp thụ sốc 11
Điều khiển 10