Dây cước căng vợt Yonex BG 65 LD New 2019

120,000

Nổi Bật
  • Độ bền
  • Cảm giác mềm mại
Chiều dài10/200 / 500m (33/656/1640 ft)
Máy đo0,70mm
Sức đẩy6
Độ bềnsố 8
Đánh âm thanh6
Hấp thụ sốc6
Điều khiển6
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng