Dây cước căng vợt Yonex BG 65 LD New 2019

120,000

Nổi Bật
  • Độ bền
  • Cảm giác mềm mại
Chiều dài 10/200 / 500m (33/656/1640 ft)
Máy đo 0,70mm
Sức đẩy 6
Độ bền số 8
Đánh âm thanh 6
Hấp thụ sốc 6
Điều khiển 6