Cuộn dây cước căng vợt Lining N61 chính hãng

Lining N61 

Thông số kỹ thuật:
Đường Kính: 0,61mm
Kiểm soát: 8/10
Độ bền: 6/10
Lực đẩy: 10/10
Âm thanh: 10/10
Hấp thụ sốc: 8/10
Vật liệu lõi: Heat Resistant & High Intensity Nylon Multi-Filament
Vỏ: Ultra Fine Heat Resistant & High Intensity Nylon
Chiều dài: 200m

Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng