Cước Đan YONEX AEROBITE BOOST Chính Hãng 2019

200,000

saleKHUYẾN MÃI: Tặng 2 Quấn cán Kamito khi đan lưới

Một chuỗi đa biến lai được thiết kế để kiểm soát tối đa mà không phải hy sinh lực đẩy. Các dây dọc được làm bằng Vectran ™, một sợi siêu mạnh hơn gấp đôi so với nylon. Kết hợp với một chuỗi chéo siêu mỏng, thiết lập lai này giữ lại.

Đường Kính : 0,72mm-0,61mm

Nhượng quyền