Balo Cầu Lông Yonex Bag 1618E Chính Hãng Yonex

819,000

  • Bag Type: 2 Racket Holder
  • Dimensions34 x 22 x 48 cm
  • Material: Polyester
  • No. of Pockets: 1
  • Number of Compartments: 1
  • Number of Straps: 2
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng