Cước đan vợt cầu lông Adidas Wucht P68

120,000

AMPLIFY THE POWER Các tính năng: Cứng hơn, nhanh hơn
Chiều dài: 10m
Đường kính: 0.68 mm
Thuộc tính quan trọng: Bền, Cứng