Dây cước căng vợt Yonex BG 66 ULTIMAX LD New 2019

150,000

Nổi Bật
  • Lực đẩy cao
  • Cảm giác trung bình
Chiều dài 10m (33 ft)
Máy đo 0,65mm
Sức đẩy 10
Độ bền 6
Đánh âm thanh 10
Hấp thụ sốc số 8
Điều khiển 10