Trọng lượng vợt

Kích cỡ Trọng lượng (g) Main Use
1U 95-99.9 Training Racquets
2U 90-94.9 Attacking Singles
3U 85-89.9 Singles/Attacking Doubles
4U 80-84.9 Doubles/Defensive Singles
5U 75-79.9 Defensive Doubles

Chu vi cán vợt

Kích cỡ Chu vi cán vợt
2G 4″ / 102mm
3G 3.75″ / 95mm
4G 3.5″ / 89mm
5G 3.25″ / 83mm